News

Stay up-to-date with the latest from MJM Marine.

EKSPANSJA MJM MARINE W GDAŃSKU

W ramach rozbudowy i toczącej się rekrutacji w MJM Marine, nowe biuro oddziału firmy w Gdańsku odwiedził Zespół z Marine Outfitter z Irlandii Północnej.,Powołanie nowych funkcji pozwoli poszerzyć działający do tej pory zespół ds. zarządzania projektami i umowami, a także przyczyni się do utworzenia nowych stanowisk pracy w takich specjalnościach jak logistyka czy inżynieria. Biuro w Gdańsku odgrywa istotną rolę we wspieraniu kluczowych działań i projektów podejmowanych w siedzibie firmy w Newry w Irlandii Północnej i na całym świecie.,Elizabeth O’Connor, Dyrektor ds. Prawnych i Personalnych MJM, Colm Cunningham, Dyrektor ds. Umów MJM oraz Brian Webster, Kierownik ds. Projektowania MJM spędzili dwa dni na spotkaniach z pracownikami w biurze, a także prowadzili rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na różne stanowiska, w tym na stanowiska dla technologów mebli oraz projektantów.,Elizabeth O’Connor powiedziała o wizycie: „MJM Marine od dawna ma zaszczyt współpracować z Polską. Duża grupa naszych pracowników w Irlandii Północnej pochodzi z Polski, a nasze źródło dostaw ma również silny polski element. Otwarcie biura w Gdańsku jest kolejnym wielkim etapem w kontynuacji zacieśniania relacji z Rzeczpospolitą Polską i jej obywatelami. Rozszerza to nasze globalne plany rozwoju, a także umożliwia przyciągnięcie zróżnicowanej puli talentów i utworzenie silnego łańcucha dostaw w całej Unii, przy jednoczesnym utrzymaniu przez nas statusu lidera na globalnym rynku wyposażenia statków”.,Nowi pracownicy dołączą do naszej firmy w kluczowym momencie znacznego rozwoju i nowych możliwości w branży budowy statków rejsowych. W listopadzie tego roku MJM rozpocznie duże prace remontowe na pokładzie wycieczkowca Marella Discovery. Prace obejmą wyposażenie kabin i apartamentów, a także zainstalowanie w kabinach sanitarnych oświetlenia bakteriobójczego Vyv.,Andrzej Pater, Kierownik ds. Projektowania w gdańskim biurze, powiedział: „Było nam bardzo miło gościć w Gdańsku zespół z Irlandii Północnej i móc wspólnie pracować nad rozwojem firmy w naszym mieście. Nowi członkowie zespołu będą nam nadal pomagać w działach i projektach podejmowanych w centrali firmy w Irlandii Północnej, takich jak zbliżające się wyposażanie Marella Discovery w Kadyksie”.,MJM Marine jest wiodącym międzynarodowym specjalistą w zakresie wyposażania i renowacji statków wycieczkowych z prawie 40-letnim doświadczeniem. Ostatnie projekty to Virgin Scarlet Lady i Valiant Lady, Silversea Silver Wind oraz Royal Caribbean International Wonder of the Seas. W związku z ciągłym rozwojem oraz nieustającym popytem, ​​MJM Marine rozszerzyło swoją ofertę o szereg usług dywanowych i tapicerskich, w tym ponowne tapicerowanie i renowację mebli oraz montowanie wykładzin. MJM Marine oferuje również szereg systemów oświetlenia bakteriobójczego i systemów filtracji powietrza poprzez współpracę z firmą Vyv, producentem oświetlenia bakteriobójczego oraz firmą Ilimex - producentem systemów sterylizacji powietrza UV-c.,Zdjęcie: Spotkanie zespołu z MJM Marine Northern Ireland Head Office z pracownikami Biura w Gdańsku.

EXPANSION OF MJM MARINE GDANSK OFFICE

A team from Northern Ireland based Marine Outfitter, MJM Marine visited the company’s new satellite office in Gdansk as part of an ongoing expansion and recruitment drive. ,The appointment of these new roles will expand the existing Design and Contract Management team as well as adding new roles such as logistics and technical engineering positions. The office in Gdansk plays a vital role in the support of key activities and projects at the company head office in Newry, Northern Ireland and across the world. ,Elizabeth O’Connor, MJM HR and Legal Director; Colm Cunningham, MJM Contracts Director and Brian Webster, MJM Design Manager spent two days meeting staff in the office as well as conducting interviews for roles including Trainee Furniture Technologists and Designers. ,Elizabeth O’Connor said of the visit: “MJM Marine has long had a proud connection with Poland. A large group of our Northern Ireland workforce are originally from Poland and our supply chain has a strong Polish element also. Opening an office in Gdansk has been a great step in continuing our close relationship with the country and its citizens. It adds to our global expansion plans and commitment to attracting a diverse pool of talent and a strong supply chain throughout the EU, maintaining our status as a leader in the global marine outfitting market.”,The new appointments will be joining the company at a time of significant growth and opportunity in the cruise industry. MJM will be commencing significant refurbishment work onboard cruise ship Marella Discovery in November this year. The work will see the outfitting of the cabins and suites as well as the introduction of Vyv antimicrobial lighting into the wet units. ,Andrzej Pater, Design Manager in the Gdansk office said: “We really enjoyed welcoming the team from our Northern Ireland Head Office to Gdansk and working with them to grow the team based here. These new additions to the team will further assist us with supporting the activities and projects at the company Head Office in Northern Ireland such as the upcoming outfitting of Marella Discovery in Cadiz”.,MJM Marine is a leading international specialist in cruise ship outfitting and refurbishment with almost 40 years’ experience. Recent works include Virgin Scarlet Lady and Valiant Lady, Silversea Silver Wind and Royal Caribbean International Wonder of the Seas. Due to ongoing growth and demand, MJM Marine have extended their service offering to clients through a range of carpet and upholstery services including, reupholstery and restoration of furniture; and carpet fitting and installation. MJM Marine also offer a range of antimicrobial lighting and air filtration systems through partnerships with Vyv, manufacturer of antimicrobial lighting; and Ilimex, manufacturer of UV-c air sterilisation systems.

MJM MARINE AWARDED MULTI-MILLION POUND CONTRACT WITH MARELLA CRUISES

Vyv Antimicrobial Lighting Technology to be Featured in Passenger Cabins and Suites Onboard Marella Discovery,NEWRY-based cruise ship outfitter MJM Marine has been awarded a multi-million-pound contract with Marella Cruises, for significant refurbishment work onboard Marella Discovery.,Engaging MJM to deliver the project, Discovery will undergo the multi-million-pound outfitting of its cabins and suites, with works scheduled to take place in November 2022 whilst in drydock in Cádiz, Spain. ,Having recently worked with the cruise operator aboard Marella Explorer supplying antimicrobial lighting solutions for public restrooms, in partnership with VYV, MJM presents another major milestone in the onboard installation of the VYV technology, with its introduction to the wet units within the Marella Discovery cabin refresh project. The innovative and sustainably conscious antimicrobial applications enable MJM to supplement stringent onboard measures with further antimicrobial coverage within the cabin spaces, offering an additional layer of protection for passengers and crew to sail safely and securely with a new standard of environmental wellness. ,Gary Annett, CEO of MJM Marine said, “Our team here at MJM are delighted to be partnering with the team at Marella Cruises for the outfitting of the cabins and suites onboard Marella Discovery. We are continually adapting and enhancing our offerings to match the new ways of operating in the cruise industry, post pandemic. Through our partnership with Vyv, we can present solutions to Marella that facilitates safeguarding measures alongside the delivery of our bespoke turnkey outfitting expertise, all without compromising on the quality and craftsmanship synonymous with our company values.”,“Teaming up with MJM Marine and LightPartner Lichtsysteme GmbH & Co. KG creates a winning partnership for playing an important role in the wellness and sustainability measures implemented onboard Marella cruise ships by helping to satisfy the demand for demonstrable environmental wellness features,” noted Colleen Costello, CEO of Vyv. “Once installed, our overhead lighting technology works non-stop to protect the environments passengers and crew frequent from many common germs, so they can cruise without worry.” ,The multi-million-pound Marella Discovery cabin and suite refurbishment contract further provides a unique opportunity to aid the growth of both MJM and the local economy, as the company announce a significant number of new job prospects, particularly in the Newry, Mourne and Down area where MJM Marine are headquartered.,Gary added, “We are very proud of our company heritage in Northern Ireland and as we continue to expand our diverse portfolio of large industry clients and projects, such as Marella Cruises’ Discovery, we are delighted to present more opportunities back to the community, adding to the multi-skilled and accomplished MJM workforce that consistently deliver the highest calibre of outfitting onboard every project.”,